kontakt: kuba.libre
USUŃ @poczta.fm

zapiski gracza w domino

SQUARE 1

Jak ułożyć Square 1: proste rozwiązanie i algorytmy

Notacja:
/ - obrót prawą ścianką o 180 stopni (twist);
(x,y) - (obrót górną warstwą o x*30 stopni, obrót dolną warstwą o y*30 stopni); cyfra dodatnia to obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a ujemna - przeciwnie do ruchu wskazówek zegara;
kostkę trzymamy małą częścią środkowej warstwy po lewej stronie

1. Przywrócenie kształtu sześcianu
intuicyjnie układam rybę na górnej warstwie i wykonuję algorytm jak poniżej:

  / (-2,-4) / (-1,-2) / (-3,-3) /

2. Orientacja narożników
orientację rogów (czyli wstawianie wszystkich rogów jednego koloru do odpowiedniej warstwy) wykonuję intuicyjnie; poniżej dwa przykłady jako inspiracja:

          
   
(1,0) / (3,0) / (-1,0)   (1,0) / (0,3) / (0,3) / (-1,0)

jeżeli po orientacji rogów warstwa środkowa nie jest kwadratem to wykonaj:
/ (6,0) / (6,0) / (6,0)

3. Orientacja krawędzi
orientację krawędzi (czyli wstawianie wszystkich krawędzi jednego koloru do odpowiedniej warstwy) wykonuję za pomocą dwóch algorytmów:
A = (1,0) / (-1,-1) / (0,1)
B = / (3,0) / (-3,-3) / (0,3) /


4. Permutacja narożników i krawędzi górnej warstwy
do permutacji czyli wstawienia elementów na właściwe miejsce w warstwie wykorzystuję dwa algorytmy:
P = / (0,-3) / (0,3) / (0,-3) / (0,3) /
Parity = / (3,3) / (-1,0) / (2,-4) / (4,-2) / (0,-2) / (-4,2) / (1,-5) / (3,0) / (3,3) / (3,0)

                   
P ( -2,0) P (5,0)    P (1,0) P    Parity

5.  Permutacja narożników i krawędzi dolnej warstwy
zamieniam warstwy miejscami algorytmem:
/ (6,6) / (-1,1)
i postępuję jak w punkcie 4.

6. Poprawa środkowej warstwy
korektę środkowej warstwy przeprowadzam z pomocą dwóch algorytmów:

                
/ (6,6) / (-1,1)   

 / (6,0) / (6,0) / (6,0)

źródła:
1. thesixsides.com
2. kostkarubika.net