kontakt: kuba.libre
USUŃ @poczta.fm

zapiski gracza w domino

KOSTKA RUBIKA

Kostkę Rubika najczęściej układam metodą LBL (Layer-By-Layer czyli warstwa po warstwie).

Pierwszą warstwę układam intuicyjnie. Zaczynam od krzyża a potem odwracam kostkę i wkładam rogi z góry w dół stosując w zależności od potrzeby jeden z trzech malutkich algorytmów:

 

Układając drugą warstwę stosuję dwa algorytmy za pomocą, których krawędź przemieszczam na prawy lub lewy bok jak na rysunku (bez niszczenia pierwszej warstwy).

Trzecią warstwę układam stosując cztery algorytmy kolejno: układam plus na ostatniej warstwie, układam rogi ostatniej warstwy w odpowiednich narożnikach, obracam narożniki we właściwe pozycja i na koniec układam krawędzie plusa na właściwych pozycjach.

Pierwsza algorytm docelowo służy do uzyskania plusa na ostatniej warstwie. Przekształca kropkę na ptaszka, ptaszka na minus a minus na plus.

 

Drugi algorytm przemieszcza trzy narożniki układanej warstwy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czwarty róg pozostaje na swoim miejscu.

Trzeci algorytm przekręca trzy narożniki zgodnie z rysunkiem. Czwarty róg stoi w miejscu.

Czwarty algorytm przemieszcza trzy ramiona plusa jak na rysunku. Reszta kostki nie ulega zmianie.

 

Magic Octagonal Prism (Barrel/Octagon Cube, Octagonal Cylinder), Windmill Cube oraz Fisher Cube układam stosując algorytmy jak powyżej. Czasami należy jednak zastosować dodatkowe algorytmy (jak poniżej):

Kostkę Rubika oraz jej klony układam też za pomocą Sexy Method. Jest to odmiana Metody 8355 i jej cechą szczególną jest to, że używa się w niej tylko jednego algorytmu zwanego Sexy Move, który składa się z czterech ruchów (jak poniżej).